Спосіб системного моніторингу стану торфовищ у реальному часі (патент на корисну модель № 113504)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб системного моніторингу стану торфовищ у реальному часі включає розміщення заглиблених датчиків контролю температури у зонах залягання торфу, наземне та повітряне спостереження у різних діапазонах хвиль (видимий, інфрачервоний та інші) у зонах ризику, збір, обробку і передачу інформації про стан торфовищ. При цьому збір, обробку і передачу інформації про стан торфовищ здійснюють послідовно на локальному, районному, обласному і центральному (загальнодержавному) рівнях на інформаційно-телекомунікаційних станціях у реальному часі, попередньо визначають межі районів залягання торфовищ і наносять дані на інтерактивні цифрові мапи, на які також наносять місцезнаходження датчиків контролю температури, місця розташування підрозділів спостереження і оперативного реагування, інформацію про ризики виникнення пожеж, пожежі, здійснені заходи по локалізації та ліквідації пожеж.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, попередження пожеж на місцевості, моніторинг лісових пожеж, торф

Бібліографічний опис

Патент 113504 UA, МПК (2016.01) A62C 3/02 (2006.01) A62C 2/00 Спосіб системного моніторингу стану торфовищ у реальному часі / Кутовий О. П., Чумаченко С. М., Лисенко О. І., Троцько В. В., Тисленко О. М. ; власник Український науково-дослідний інститут цивільного захисту. – № u 2016 08795 ; заявл. 15.08.2016 ; опубл. 21.05.2017, Бюл. № 2.

Зібрання