Блукання частинки по прямій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Процес блукання частинки по прямій розвязує багатофізичних та економічних задач. Розглянута задача про оптимальну стратегію гравця із скінченним початковим капіталом, який граєв казино в «чесну гру». The process of wandering particles in a straight rozvyazuye bahatofizychnyh and economic problems. The problem of optimal strategy for a player with a finite initial capital that hrayev casino in "play fair."

Опис

Ключові слова

броунівський рух, оптимальна стратегія, brownian motion, the optimal strategy, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Бугаєв, М. Блукання частинки по прямій / М. Бугаєв, В. О. Бородін // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : тези доп. 75-ї наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, 13-14 квіт. 2009 р. – К.:НУХТ, 2009. – Ч. 1. – С. 112.