Український ареал античної культури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті висвітлюються особливості розвитку античної культури на території Північного Причорномор'я другої половини УІІ ст. до н.е. - кінець ІУ ст. н.е. Автор аналізує взаємозв'язок і взаємовплив грецької релігії, міфології, літератури, мистецтва на розвиток культури місцевого населення. The paper highlights the features of ancient culture in the Northern Black Sea UII second half century. BC - End of IV century. BC The author analyzes the relationship and interplay of Greek religion, mythology, literature and art on the culture of the local population.

Опис

Ключові слова

культурологія, антична культура, ancient culture, cultural, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Буравченкова, С. Б. Український ареал античної культури / С. Б. Буравченкова, В. О. Колосюк // Розвиток еллінізму в Україні : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 травня 2007 р. – Маріуполь : МДГУ, 2007. – С. 293-295.