Система управління якістю на підприємствах круп’яної галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одержання прибутку на підприємствах круп’яного виробництва залежить від багатьох факторів. Одним з визначальних серед яких є правильно організована робота по управлінню якістю, що передбачає створення відповідних служб по контролю за виробничими процесами та готовою продукцією і вживання необхідних заходів. Profit for companies dependent on mill products many factors. One of the determining of which to organize work on quality management, providing for the establishment of appropriate services for the control of production processes and finished products, and taking the necessary measures.

Опис

Ключові слова

якість, підприємство, прибуток, quality, profit, business, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Кудренко, Н. В. Система управління якістю на підприємствах круп’яної галузі / Н. В. Кудренко // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2015 р. - К.: НУХТ, 2015. – С. 16-18.