Професія "Менеджер проектів"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Описано значення дисципліни «Управління проектами» загалом і професії «Менеджера проектів» зокрема. Позначені основні вимоги до фахівця з управління проектами. Describes the value of discipline "Project Management" in general and the profession of "Project Manager" in particular. Outlines the key requirements for a particular project management.

Опис

Ключові слова

персонал, підприємство, професія, менеджер проектів, staff, company, profession, project manager, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Москаленко, В. О. Професія “Менеджер проектів” / В. О. Москаленко // Сучасні виклики для України в сфері політики, економіки та права в глобалізованому світі : міжнародна конференція. – Ірпінь: Нац. ун-т держ. податкової служби України, 2010. - С. 115.