Економетрія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Опис

Ключові слова

параметри, специфікація, модель, регресія, параметры, спецификация, модель, регрессия, the regression parameters, specification, model, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Коннова, Л. О. Економетрія : конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей всіх форм навч. / Л. О. Коннова, Л. В. Чорноус, Н. С. Скопенко. – Київ : НУХТ, 2010. – 144 с.