Методологічні засади автоматизації бізнес-процесів організації як основа оптимізації діяльності персоналу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

управління персоналом, кадрові процеси, автоматизація бізнес-процесів, оптимізація діяльності персоналу, процесорне управління, нотація, методологічні засади, PDCA, методологія, HURMA, Linkedln Recruiter, ARIC EPC, job-сайти, ISO 9000-2000, архітектура процесів, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Ятченко, П. Є. Методологічні засади автоматизації бізнес-процесів організації як основа оптимізації діяльності персоналу : кваліфікаційна робота ... магістра : 073 Менеджмент / Павло Євгенович Ятченко ; наук. керівник Ліана Валеріївна Мазник. – Київ, 2023. – 76 с.