Особливості використання СО2-екстракту хмелю в технології високостійкого пива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для подовження терміну реалізації товарної продукції, що є актуальною проблемою пивоваріння, пиво повинно мати високу не тільки біологічну, але і колоїдну стійкість. Основними причинами небіологічних колоїдних помутнінь можуть бути поліпептиди, поліфеноли, іони металів і полісахариди сусла. To extend the sale of commodity products, which is the actual problem brewing, beer should be high not only biological but also colloidal stability. The main reasons for non-biological colloidal turbidity can be polypeptides polyphenols and polysaccharides metal ions wort.

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, СО2-екстракт, хміль, пиво, поліфеноли, CO2 эkstrakt, hops, beer, polyphenols

Бібліографічний опис

Особливості використання СО2-екстракту хмелю в технології високостійкого пива / Л .В. Проценко, О. О. Венгер, С. І. Воронцова та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 72-а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 17-18 квітня 2006 р. – К. : НУХТ, 2006. – Ч. 2. – С. 16.