Товарна політика українського аграрного експорту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено товари, які є найбільш конкурентоспроможними на світових ринках аграрної продукції. Обґрунтовано доцільність оптимізації структури експорту продукції агропромислового комплексу, як головної умови для входження України в систему міжнародних господарських зв'язків і використання переваг міжнародної торгівлі. The goods that are the most competitive on the world markets of agricultural products have been determined. The expediency of optimizing the structure of the export of products of the agro-industrial complex, as the main condition for Ukraine's entry into the system of international economic relations and the use of the advantages of international trade, is substantiated.

Опис

Ключові слова

експорт, продукція АПК, продуктова структура експорту, розвиток експорт, export, agricultural products, export product structure, export development, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Рибачук-Ярова, Т. В. Товарна політика українського аграрного експорту / І. В. Тюха, Т. В. Рибачук-Ярова // Сучасні тенденції та проблеми розвитку економіки : матеріали наукового семінару. – Київ : НУХТ, 2020. – Вип. 18, Ч. 1. – С. 76–83.