Нагревание трубки при переменном коєффициенте теплопроводности

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методы Фурье решено уравнение теплопроводности при переменном коеффициенте тепловодности для тонкой трубки, например капиляра. Методи Фур'є вирішено рівняння теплопровідності при змінному коефіцієнті тепловодному для тонкої трубки, наприклад капілярів. Methods Fourier Fourier method solved the heat equation with variable coefficients for warm-thin tubes, such as capillaries.

Опис

Ключові слова

капилляр, тепловодность, capillaries, warmly conductivity, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Бородин, В. А. Нагревание трубки при переменном коєффициенте теплопроводности / В. А. Бородин // Пятнадцата міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука : матер. конф., м. Київ, 15 -17 травня, 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – Т. 1. - С. 58-61.