Когнітивний підхід до моделювання поведінки технологічного комплексу цукрового заводу як об’єкта керування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основною ідеєю використання когнітивного моделювання для цукрового заводу є формування та уточнення гіпотези щодо функціонування об'єкта, що розглядається, як слабкоструктурованої системи, яка складається з окремих взаємодіючих внутрішніх і зовнішніх елементів та підсистем на основі структурної схеми причинно-наслідкових зв'язків – когнітивної карти. The basic idea of using cognitive modeling for the sugar refinery is to form and refinement of hypotheses concerning the operation of the facility in question as semistructured system, which consists of separate internal and external of interacting components and subsystems based on the block diagram of causal relationships - cognitive maps.

Опис

Ключові слова

когнітивне моделювання, керування, цукровий завод, cognitive modelling, control, sugar refinery, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Сич, М. А. Когнітивний підхід до моделювання поведінки технологічного комплексу цукрового заводу як об’єкта керування / М. А. Сич // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : ІІІ Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, 23 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. - С. 145.