Дослідження гідродинаміки м’ясної сировини в бункері емульситатору з горизонтальним живлячим патрубком

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Шляхом чисельного моделювання досліджено особливості гідродинаміки м'ясної сировини в бункері емульситатора з горизонтальним живлячий патрубок. Встановлені характерні зони руху сировини, які призводять до її гальмування. Розроблено рекомендації для розробки нової конструкції.By the features of numerical modeling of hydrodynamics of raw meat in a bunker emulsytatora horizontal feeding tube. Characteristic zone movement of raw materials, leading to its inhibition. Recommendations for developing new designs.

Опис

Ключові слова

емульситатор, фарш, бункер, гідродинаміка, emulsifier, minced meat, hopper, hydrodynamics, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Батраченко, О. В. Дослідження гідродинаміки м’ясної сировини в бункері емульситатору з горизонтальним живлячим патрубком / О. В. Батраченко, І. М. Литовченко // Вісник Хмельницького національного університету. - 2017. - №2. – С. 7-11.

Зібрання