Ємнісний датчик для контролю розмірів і форми отворів (Патент на винахід № 46930)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до вимірювальної техніки. Мета - підвищення точності ємнісного датчика для контролю розмірів і форми отворів. Датчик містить два ідентичних кільцевих вимірювальних електрода, які розташовані співвісно. The present invention relates to the measurement technique. Goal - improving the accuracy of the capacitive sensor to control the size and shape of the holes. The sensor comprises two identical annular measuring electrodes which are disposed coaxially.

Опис

Ключові слова

контроль, отвори, датчик, control, hole, sensor, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 46930 UA G01B7/12. Ємнісний датчик для контролю розмірів і форми отворів / Коломієць Д. П., Кузнєцова Л. Г., Мазуренко О. Г., Тарасенко С. Д. ; патентовласник Український державний університет харчових технологій. – № 4819081/SU ; заявл. 05.02.90 ; опубл. 17.06.2002, Бюл. № 6 2002.

Зібрання