Спосіб виробництва морозива овочево-пшеничного (Патент на винахід № 104352)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід належить до молочної промисловості та може бути використаний для виробництва молочних продуктів десертної групи, зокрема морозива. Спосіб виробництва морозива овочево-пшеничного включає приймання, сортування, миття, очищення, подрібнення та бланшування овочевої сировини, підготовку та змішування рецептурних компонентів, пастеризацію, охолодження, зберігання та фрезерування суміші, фасування, загартування, пакування та зберігання морозива, причому як овочеву сировину використовують гомогенізоване при тиску 15-20 МПа після термокислотного гідролізу з водним екстрактом із суцвіття гібіскуса при рН 2,7-3,3, температурі 80-85 °C і витримці 25-30 хв пюре з гарбуза, в яке перед змішуванням рецептурних компонентів додають гідратовані при температурі 40-45 °C протягом 25-30 хв та гомогенізовані при тиску 10-15 MПa зародки пшениці в кількості 1,5-3,5 мас. %. Запропонований спосіб дає можливість повністю виключити додаткове внесення стабілізаторів – високовартісних харчових добавок, і водночас отримати продукт підвищеної біологічної цінності з оригінальними органолептичними показниками. The invention relates to the dairy industry and can be used for the production of dairy desserts, including ice cream. Method of producing ice-cream vegetable-wheat includes receiving, sorting, washing, cleaning, chopping and blanching raw materials, preparation and mixing prescription ingredients, pasteurization, refrigeration, storage and milling of the mixture, packing, training, packaging and storage of ice cream, both raw materials used homogenized at a pressure of 15-20 MPa after thermo-acid hydrolysis with aqueous extract of hibiscus blossoms at pH 2,7-3,3, a temperature of 80-85 °C and 25-30 min exposure pumpkin puree in which the components before mixing prescription add hydrated at a temperature of 40-45 °C for 25-30 min and homogenized at a pressure of 10-15 MPa wheat germ in the amount 1,5-3,5 wt. %. The proposed method makes it possible to completely eliminate the addition of stabilizers – of high- nutritional supplements, and get the product at the same time increased biological value of the original organoleptic characteristics.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice cream, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Патент 104352 UA, МПК A23G 9/04 (2006.01) A23G 9/32 (2006.01) Спосіб виробництва морозива овочево-пшеничного / Іванов С. В., Поліщук Г. Є., Мартич В. В., Згурський А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № а 2012 08139 ; заявл. 03.07.2012 ; опубл. 27.01.2014, Бюл. № 2.

Зібрання