Теплообмінний апарат (Патент на винахід №32544)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В патенті представлено теплообмінний апарат, який може бути використаним для нагрівання хімоочищенної води, води в системах гарячого водопостачання на підприємствах агропромислового комплексу та в інших галузях народного господарства, а також в системах теплофікації промислових підприємств. The patent is for heat exchanger that can be utilized for heating of the chemically purified water, water in hot water supply systems at the agricultural enterprises and in other branches of the national economy as well as in heating systems of industrial enterprises.

Опис

Ключові слова

теплообмінний апарат, нагрівання, теплофікація, кільцеві канали, heat exchanger, heating, water supply, annular channels, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Патент на винахід 32544 Україна, 7 F2BD7/10 Теплообмінний апарат / Бурлака В. І., Прядко М. О., Поржезінський Ю. Г. ; власник Бурлака В. І. - № 94010216 ; заявл. 17.05.1993 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1.

Зібрання