Спосіб виробництва м'яса яловичини за технологією "SOUS VIDE" (Патент на корисну модель № 108921)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва м'яса яловичини за технологією "SousVide" включає підготовку сировини, пакування в індивідуальні пакети, вакуумування, герметизацію пакетів, термообробку, охолодження, зберігання. Підготовка напівфабрикату передбачає шпигування м'яса яловичини ананасовим фрешем за температури 16-20 °C, з витримкою 40-120 с, термообробку за температури 56…60 °C, тривалістю 2,2…2,8 год., охолодження за допомогою шокофризера за температури 0…2 °C, протягом 15-20 хв., зберігання продукту у вакуумному пакеті за температури -18…-19 °C, протягом 25-30 діб. The method of producing beef meat using the technology "SousVide" includes the preparation of raw materials, packaging in individual packages, evacuation, sealing of packages, heat treatment, cooling, storage. Preparation of semi-finished product involves spitting meat of beef with pineapple frescos at a temperature of 16-20 ° C, with a 40-120 s duration, heat treatment at a temperature of 56 ... 60 ° C, duration of 2.2 ... 2.8 h, cooling by means of a shakofrezera for temperature 0 ... 2 ° C, for 15-20 minutes, storage of the product in a vacuum bag at a temperature of -18 ... -19 ° C, for 25-30 days.

Опис

Ключові слова

м'ясо яловичини, ананасовий фреш, термообробка, beef meat, pineapple fresh, heat treatment, кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент 108921 UA, МПК А23L 3/00, В65В 29/00 (2016.01) Спосібвиробництва м'яса яловичини за технологією "SOUSVIDE" / Арпуль О. В., Слободян О. П., Овсієнко К. В., Макаров М. А. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2015 12515 ; заявл. 18.12.2015 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15, 2016 р.

Зібрання