Дослідження можливості хімічної іммобілізації амізону на поліуретановому носії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено дослідження можливості хімічної іммобілізації амізону на поліуретановому носії на прикладі модельної реакції амізону з фенілізоціанатом. Проведені ІЧ та 1Н ЯМР – спектроскопічні дослідження свідчать про хімічну та фізичну іммобілізацію лікарського препарату. The possibility of chemical immobilization amizonum on a polyurethane carrier was investigated on example of model reaction amizonum with phenylisocyanate. As carried out IR- and 1H NMR-spectroscopy investigations testify to chemical and physical immobilization of medicinal substance.

Опис

Ключові слова

іммобілізація, поліуретановий носій, протизапальний лікарський препарат амізон, immobilization, polyurethane carrier, antiphlogistic medication amizonum, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Дослідження можливості хімічної іммобілізації амізону на поліуретановому носії / Л. М. Мазур, Н. А. Галатенко, Р. А. Рожнова, В. І. Дроздова // XІ Українська конференція з високомолекулярних сполук, Дніпропетровськ, 1-5жовтня2007 : тези доповідей. – 2007. - С. 152.