Формування масової культури безпеки дітей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Необхідність збереження здоров'я і життя дітей визначає актуальність пошуку нових ресурсів розвитку системи освіти. Основними завданнями формування культури безпеки учнів є постійна підтримка інтересу до безпеки та охорони праці; виховання свідомого ставлення до безпеки; впровадження в навчально-виховний процес сучасних засобів охорони праці і безпеки; створення на кожному робочому місці здорових і безпечных умов праці і навчання. The need to preserve the health and life of children determines the relevance of finding new resources for the development of the education system. The main tasks of creating a culture of student safety are the constant support of interest in safety and occupational safety; education of a conscious attitude to security; introduction of modern means of labor protection and safety in the educational process; creating healthy and safe working conditions and training at every workplace.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, безпека, діти, security, children

Бібліографічний опис

Накемпій, О. К. Формування масової культури безпеки дітей / О. К. Накемпій // Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України : матеріали Всеукраїнської заочної науково - практичної конференції. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. - 2019. - С. 99.