Ваговий дозатор для рідини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ваговий дозатор для рідини, який містить витратну ємність із зливним патрубком, в якому установлений запірний пристрій, датчик ваги і пристрій керування, який відрізняється тим, що в зливному патрубку розміщено розливний патрон, пов'язаний з соплом дозатора, під яким розміщено оптичний датчик, з'єднаний з блоком керування та розташований над ваговим конвеєром, також пов'язаним з блоком керування, під яким установлений ваговий датчик, приєднаний до блока керування та пов'язаний також з першим плечем коромисла, яке з'єднано з механізмом звороту коромисла, пов'язаного з блоком керування, а друге плече коромисла з'єднано з фіксатором зворотної пружини, яка має зв'язок з голкою сопла дозатора, перед ваговим конвеєром розміщений конвеєр подачі тари, теж пов'язаний з блоком керування, після вагового конвеєра установлений конвеєр відводу дозованої тари. A weight dispenser for a liquid comprising a discharge vessel with a drainage pipe in which a shut-off device, a weight sensor and a control device are installed, characterized in that a discharge chamber is connected to the nozzle of the dispenser under which an optical sensor is located in the discharge nozzle, connected to the control unit and located above the weight conveyor also connected to the control unit under which a weight sensor is attached to the control unit and is also connected with the first shoulder of the rocker motor, which is connected to the gear unit that bayonet associated with the control unit, and the second arm of the bifurcation is connected to the lock of the return spring, which has a connection with the needle of the nozzle nozzle, before the weight conveyor is placed a conveyor belt, also connected with the control unit, after the weigh the conveyor is installed a conveyor of dispensing of metered packagings.

Опис

Ключові слова

рідина, корисна модель, ваговий дозатор, кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, useful model, weight dispenser, liquid

Бібліографічний опис

Патент UA 119357, МПК G01G 17/06 (2006.01) Ваговий дозатор для рідини/ Горчакова О. М., Якимчук М. В., Іванова Л. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. - №u 2017 02773; заявл. 24.03.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18.

Зібрання