Фармацевтична хімія в комплексі хімічних дисциплін у курсі підготовки здобувачів хіміко-технологічного профілю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Фармацевтична хімія лежить на перетині органічної та аналітичної хімії, медицини та біології і тому концентрує в собі досягнення цих наук. Існує декілька підходів до викладання фармацевтичних дисциплін для здобувачів різних спеціальностей з огляду характер майбутньої професійної діяльності. Програма фармацевтичної хімії для здобувачів медичних спеціальностей не може повною мірою задовільнити вимоги майбутніх хіміків-технологів, що вимагає створення повного НМК з фармацевтичної хімії для здобувачів цієї спеціальності.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, лікарський засіб, фармацевтичний аналіз, medicinal product, pharmaceutical analysis

Бібліографічний опис

Сімурова, Н. В. Фармацевтична хімія в комплексі хімічних дисциплін у курсі підготовки здобувачів хіміко-технологічного профілю / Н. В. Сімурова, О. І. Майборода // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : I Міжнародна науково-практична конференція.30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 324-325