Біодеградабельна їстівна плівка для харчових продуктів (Патент на винахід № 118906)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід стосується складу біодеградабельної їстівної плівки для харчових продуктів, що містить плівкоутворювач, пластифікатор та воду, причому як плівкоутворювач містить декстрини Шардингера та желатин, як пластифікатор - сечовину, та додатково містить біологічно активну добавку.

Опис

Ключові слова

їстівна плівка, харчові продукти, декстрин, edible film, food, dextrin, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Патент 118906 UA, МПК (2019.01), A21D 15/08 (2006.01) C08L 5/16 (2006.01) C09D 105/16 (2006.01) A22C 13/00 B65D 65/02 (2006.01) B65D 65/38 (2006.01) B65B 25/16 (2006.01) Біодеградабельна їстівна плівка для харчових продуктів / Шульга О. С., Чорна А. І., Шульга С. І. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 2017 06036 ; заявл. 16.06.2017 ; опубл. 25.03.2019 ; Бюл. № 6, 2019 р.

Зібрання