Управління системою фінансових ризиків в Україні в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, фінансові відносини, ризики, механізми нейтралізації ризиків, фінансово-господарська діяльность, financial relations, risks, mechanisms of neutralization of risks, financially-economic activity

Бібліографічний опис

Даценко, І. М. Управління системою фінансових ризиків в Україні в сучасних умовах / І. М. Даценко // Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : IV Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 24-25 листопада 2016р., м. Київ. – К. : НУХТ.