Композиція антибактеріальної біодеградованої плівки (Патент на корисну модель №110866)

Анотація

Композиція антибактеріальної біодеградованої плівки містить структуроутворювач, гліцерин та ТіО2. Як структуроутворювач використовують полівініловий спирт і пектин. The composition of antibiotic biodegradable film structure-containing glycerin and TiO2. How to use structure-polyvinyl alcohol and pectin.

Опис

Ключові слова

антибактеріальна плівка, біорозкладальна плівка, діоксид титану, antibacterial packaging, biodegradable packaging, dioxide titan, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 110866 UA, МПК B65B 25/18 (2006.01) А21D 15/08 (2006.01) Композиція антибактеріальної біодеградованої плівки / Чорна А. І., Шульга О. С., Арсеньєва Л. Ю., Грегірчак Н. М., Зусько К. В., Рябов С. В., Кобилінський С. М., Гончаренко Л. А. ; заявник Національний університет харчових технологій № 2016 03669 ; заявл. 06.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. – 4 с.

Зібрання