Technology and factors influencing Greek-style yogurt – a Review

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Analytical studies of Greek-style yoghurt manufacturing methods, formation and physicochemical characteristics of acid milk gels and factors that define yogurt quality are presented. The review is based on all the most important scientific papers ever published on the subject. Different yoghurt production methods: traditional methods based on mechanical separators, methods based on membrane processes and methods based on direct recombination, give product with differences in properties. В аналітичному дослідженні розглянуто основні способи виробництва йогурту грецького, зокрема умови формування фізико-хімічних характеристик кислотних молочно-білкових згустків і показників якості готового продукту. Огляд ґрунтується на вагомих наукових публікаціях за обраним напрямом дослідження. На основі аналізу різних способів виробництва (традиційного, сепараторного, із застосуванням мембранних технологій, прямої рекомбінації) встановлено, що йогурт, виготовлений з їх застосуванням, суттєво відрізняється за показниками якості.

Опис

Ключові слова

yogurt, casein, gel, йогурт, казеїн, гель, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Technology and factors influencing Greek-style yogurt – a Review / I. Lange, S. Mleko, M. Tomczyńska-Mleko, G. Polischuk, P. Janas, L. Ozimek // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Volume 9. – Issue 1. – Р. 7-35.

Зібрання