Спосіб проведення швидких корозійних випробувань заліза (Патент на корисну модель № 4972)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб проведення швидких корозійних випробувань заліза включає підготовку розчину кислоти, витримування залізного зразка в розчині кислоти, визначення швидкості корозії заліза за отриманими даними. Витримування зразка проводять в розчині азотної кислоти під впливом постійного магнітного поля, а швидкість корозії визначають по швидкості потоків розчину азотної кислоти навколо кородуючої поверхні, які виникають під впливом постійного магнітного поля. A method for carrying out rapid corrosion tests of iron involves preparation of acid solution, keeping the iron sample in acid solution, determination of iron corrosion rate as per obtained data. The sample is kept in the nitric acid solution under an impact of constant magnetic field, and the rate of corrosion is determined according to the rate of nitric acid solution flows around corrosive surface, which arise under an impact of constant magnetic field.

Опис

Ключові слова

магнітне поле, корозійні випробування, розчин азотної кислоти, magnetic field, corrosion tests, nitric acid solution, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 4972, Кл.С23F11/04. Cпосіб проведення швидких корозійних випробувань заліза / Горобець С. В., Горобець О. Ю., Гойко І. Ю., Дейна О. А.; заявн. НУХТ. - № 20040604388 ; заяв. 07.06.2004 ; опубл. 15.02.05., Бюл. № 2, 2005 р.

Зібрання