Міні-індустрія: класифікація засобів виробництва безалкогольних та слабоалкогольних напоїв

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Малі структури займають свій певний сегмент у ринку пивоіндустрії різних країн — від 3 до 5%, але в основному виконують функцію наближення виробництва напоїв до споживача, доповнюють його своїм різноманіттям, свіжістю та цілющістю напоїв. Існує певна проблема, пов'язана з міні-харчовими виробництвами. Єдиного, чітко прийнятого підходу до визначення, назви та класифікації малих виробництв не існує. Класифікація за ознакою продуктивності та прийнята назва, що пропонується до засобів міні-виробництва безалкогольних та слабоалкогольних напоїв (продуктів бродіння), дає змогу легко й швидко асоціювати та визначити масштабність їх виробництва, а отже, ухвалювати правильні рішення з різних питань. Small structures occupy a certain segment of the market Pivoindustriya different countries - from 3 to 5%, but basically the function of approximation of the beverage to the consumer, complement it by its variety, freshness and medicinal drink. There is a definite problem with the mini-productions. A single, well-accepted approach to identify, name and classification of small production facilities do not exist. Classification on the basis of performance and adopted the name, which is offered to the means of production of non-alcoholic mini-and low-alcohol beverages (fermentation products), you can easily and quickly determine the scale of their production, and thus make the right decisions on various issues.

Опис

Ключові слова

міні-комплекси, класифікація, виробництво, безалкогольні напої, слабоалкогольні напої, mini-systems, classification, production, soft drinks, alcoholic drinks, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Удодов С. О. Міні-індустрія: класифікація засобів виробництвабезалкогольних та слабоалкогольних напоїв / С. О. Удодов // Харчова і переробна промисловість. - 2009. - № 1 (353). - С. 13-15.

Зібрання