Аспекти вітчизняних та зарубіжних документів на майонез

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Гармонізація вітчизняних нормативних документів з європейськими є одним з головних завдань національної стандартизації. Вимоги різних країн передбачають різні характеристики показників якості та безпеки харчових продуктів, а соусів емульсійного типу - майонезу. Стаття присвячена питанню зіставлення показників майонезу. Розглянуто значення показників якості майонезу за вимогами нормативних документів Європи, США, України та інших країн, проведено їх порівняльний аналіз відповідності майонезу вітчизняного виробництва. Висвітлено способи фальсифікації продукції зустрічається на ринку. Harmonization of national regulations with European is one of the main tasks of national standardization. Requirements of different countries provide different characteristics of quality and safety of food products, and emulsion-type sauces - mayonnaise. The article focuses on benchmarking of mayonnaise. Consider the value of indicators of quality of mayonnaise on regulatory requirements in Europe, the USA, Ukraine and other countries, carried out a comparative analysis of their compliance with domestic production of mayonnaise. Highlight ways rigging products found on the market.

Опис

Ключові слова

майонез, нормативний документ, соус емульсійного типу, гармонізація, технічні вимоги, фальсифікація, mayonnaise, regulations, sauce emulsion type, harmonization of technical requirements, falsification, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Петруша, О. О. Аспекти вітчизняних та зарубіжних документів на майонез / О. О. Петруша, О. В. Нєміріч, О. М. Вашека // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2014. – Т. 2., Вип. 46. – С. 262-266.

Зібрання