Спосіб виробництва морозива плодово-ягідного (Патент на корисну модель № 70060)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до способу виробництва плодово-ягідного морозива. Перевірено можливість виготовлення морозива яблучного високої якості на основі активованого плодово-ягідного пюре. The utility model relates to a method for the production fruit and berry ice cream. The possibility of making apple ice cream with high quality based on activated fruit and berry puree was studied.

Опис

Ключові слова

пюре з яблук, apple puree, пектинові речовини, pectin, морозиво, ice cream, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 70060, МПК А 23G 9/04. Спосіб виробництва морозива плодово-ягідного / Іванов С. В., Поліщук Г. Є., Мацько Л. М., Крапивницька І. О. ; Національний університет харчових технологій. – № u 2011 13488 ; заявл. 16.11.2011 ; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10.

Зібрання