Магнітно-механічний активатор (Деклараційний патент на корисну модель №12490)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Магнітно-механічний активатор, що має просторову конструкцію форми вісесиметричного каналу з входом і виходом, містить дві широкі, одну вузьку частину, на якій зовні встановлений кільцевий магніт, і дві перехідні частини, які з'єднують широкі частини з вузькою частиною, який відрізняється тим, що на перехідних частинах зовні встановлені кільцеві магніти.
Magneto-mechanical activator that has a spatial structure forms axisymmetrical channel input and output, has two wide, one narrow part on which externally mounted ring magnet, and two transitional pieces that connect the widest part of the narrow part, wherein that transient parts externally mounted circular magnets.

Опис

Ключові слова

магнітне поле, magnetic field., кільцевий магніт, активація, ring magnet, activation, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Деклараційний пат. на корисну модель № 12490 Україна, МПК (2006) С02Р 1/48 А01СЗ/00 Р230 11/00. Магнітно-механічний активатор / О. М. Костюк, І. О.Костюк, О. А. Адаменко, В. Л. Прибильський, В. В. Остапенко ; власник НУХТ. – № 200506932 ; заявл. 14.07.2005; опубл. 15.02.2006, Бюл. № 2

Зібрання