Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сучасні проблеми викладання іноземних мов в немовних вищих навчальних закладах, застосуваня мультимедійних засобів та нових технологій для підвищення мотивації студентів при вивченні іноземної мови та підвищення ефективності навчання. Результати досліджень та обговорень можуть бути використані в навчальному процесі та в подальших наукових дослідженнях. The modern problems of teaching foreign languages in non-language higher education, applications of multimedia and new technologies to improve the motivation of students in the study of foreign language learning and efficiency. Results and discussion can be used in the classroom and in further research.

Опис

Ключові слова

немовні вищі навчальні заклади, інноваційні методи викладання, іноземна мова, non-language universities, innovative teaching methods, Foreign Language

Бібліографічний опис

Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2016 р. - Київ : НУХТ, 2016. – 69 с.

Зібрання