Планування у тайм-менеджменті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті способи керування часом. Обгрунтовані принципи тайм-менеджменту. Considered methods of time management. Well-founded principles of time management.

Опис

Ключові слова

тайм-менеджмент, планування, час, time management, planning, time, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Подоляко, О. Планування у тайм-менеджменті / О. С. Подоляко, О. А. Баталова // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 23-24 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ 2022. – С. 75-79