Морквяний сік з м’якіттю (Патент на корисну модель № 51026)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Морквяний сік з м’якіттю, який включає морквяне пюре, лимонну та аскорбінову кислоти, який додатково містить натуральний морквяний сік і цукор при такому співвідношенні компонентів,%: натуральний морквяний сік– 67,0-73,0; морквяне пюре–21,0-26,0; цукор–5,8-6,8; лимонна кислота–0,15; аскорбінова кислота–0,025. Carrot juice with m'yakittyu that includes Carrot puree, citric and ascorbic acid, further comprising natural carrot juice and sugar with the following ratio of components,%-natural carrot juice 67,0-73,0; Carrot puree-21, 0 -26.0, sugar-5,8-6,8, citric acid - 0,15; ascorbic acid - 0,025.

Опис

Ключові слова

лимона кислота, цукор, морквяний сік, морквяне пюре, аскорбінова кислота, lemon acid, sugar, carrot juice, carrot puree, ascorbic acid, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 51026 UA, А23L 2/00 МПК (2009). Морквяний сік з м’якоттю / Бандуренко Г. М., Левківська Т. М.,заявник Національний університет харчових технологій. -№ u 201001103; заявл. 03.02.2010; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.

Зібрання