Колонний дифузійний апарат (Патент на корисну модель № 89553)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Колонний дифузійний апарат містить вертикальний циліндричний корпус з контрлопатями на його внутрішній стороні та розміщеним всередині рухомим трубовалом, ззовні якого прикріплені транспортуючі лопаті. При цьому зверху циліндричного корпусу знаходяться патрубки подачі екстрагенту та виконано вивантажувальний пристрій для жому, а знизу вертикального корпусу встановлено сито відбору соку, над яким розміщений на рухомому трубовалу механізм подачі і розподілу сокостружкової суміші. Всередині трубовала на 1/3 його висоти встановлено перегородку з патрубком відведення несконденсованих газів, а знизу в трубовалу виконані патрубки подачі гріючої пари та відведення конденсату. A columnar diffusion apparatus contains vertical cylindrical housing with counterblades on its inner surface, and inside located pipe arbor, from outside of which transporting blades are fixed. At that from above of cylindrical housing the exctractant supply sockets are located, and discharging device for beet pulp is made, and from below of the vertical housing the sieve for juice collection is installed, over which mechanism for supply and distribution of juice pulp mixture is located on mobile pipe arbor. Inside of pipe arbor on 1/3 of its height the baffle is installed with the socket of removing of uncondensed gases, and from below on pipe arbor the sockets for supply of heating vapor and condensate removing are made.

Опис

Ключові слова

трубовал, truboval, жом, pulp, апарат, machine, екстрагент, extractant, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент 89553 UA , МПК (2014.01) С1ЗВ 10/00 Колонний дифузійний аппарат / Пушанко М. М., Пономаренко В. В., Люлька Д. М., Никитюк Т. В. ; заявник Національний університет харчових технологій . — № а 201313515 ; заявл. 20.11.2013 ; опубл. 25.04.2014 , Бюл. № 8 , 2014 р.

Зібрання