Аналіз положень проекту нової редакції методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів та проекту змін до положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Постійне зростання кількості потенційно небезпечних об`єктів значною мірою обумовлено тим, що існуючі нормативно-правові акти чітко не встановлюють критеріїв віднесення або не віднесення їх до таких. Не встановлені обов’язки суб’єктів господарювання щодо проведення процедури ідентифікації об’єктів. У роботі проведено аналіз положень нової редакції методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів. . The continuous growth of potentially dangerous objects largely due to the fact that the existing regulations are not clearly establish classification criteria or refer them to such. Not installed duties entities to conduct procedures to identify objects. The paper analyzed the provisions of the new amended method of identification of potentially dangerous objects.

Опис

Ключові слова

потенційно небезпечний об`єкт, dangerous object, ідентифікація, identification, аварія, accident, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Омельченко, Г. М. Аналіз положень проекту нової редакції методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів та проекту змін до положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів / Г. М. Омельченко, Н. В. Володченкова // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 79-а Міжнародна наук. конф. студ., аспір. і молод. вчених, К., 15–16 квітня 2013. – Ч. II. - С. 730-731.