Екологічна біотехнологія – спосіб отримання нетрадиційного джерела енергії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено характеристику біохімічного очищення стічних вод в аеробних і анаеробних умовах. Охарактеризовано переваги анаеробного очищення, яке застосовується для обробки висококонцентрованих стічних вод (ХСК понад 2000 мг О2/дм3). Водночас воно супроводжується утворенням значних кількостей біогазу, який є альтернативним видом енергії. The characteristics of biochemical wastewater treatment in aerobic and anaerobic conditions are given. The advantages of anaerobic treatment, which is used for the treatment of highly concentrated wastewater (COD over 2000 mg O2/dm3), are described. At the same time, it is accompanied by the formation of significant amounts of biogas, which is an alternative energy.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, стічні води, біохімічне очищення, метанова ферментація, біогаз, альтернативне паливо, wastewater, biochemical treatment, methane fermentation, biogas, alternative fuels

Бібліографічний опис

Сулейко, Т. Л. Екологічна біотехнологія – спосіб отримання нетрадиційного джерела енергії / Т. Л. Сулейко, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // Біотехнологія ХХІ століття : матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2020 р., м. Київ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2020. – С. 160.