Розвиток міні-підприємств, як структурного підрозділу закладів ресторанного господарства та нового типу підприємств харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Під впливом сучасного темпу життя відбуваються динамічні зміни у всіх галузях життя. В першу чергу ці зміни пов’язані з тим фактором, що сучасна людина прагне за короткий проміжок часу отримати максимальний результат, до комплексного розуміння якого включають співвідношення якості, матеріальних затрат та позитивного ефекту у тому чи іншому його прояві. Ці зміни мають своє відображення і в харчовій промисловості та ресторанному бізнесі. Беззаперечним є факт зменшення необхідності організації та створення харчових підприємств великої потужності через їх обмеженість у варіюванні технологічних параметрів для швидкого адаптування до нових технологічних підходів. Це, окрім інших факторів, є однією з причин їх нерентабельності. Under the influence of the modern pace of life there are dynamic changes in all spheres of life. First of all, these changes are related to factors that modern man seeks a short time to get maximum results, to a comprehensive understanding of which include value quality, material costs and a positive effect in particular its manifestation. These changes are reflected in the food and restaurant business. It is doubtless fact reduce the need of food and the creation of large power companies because of their limited variation in process parameters to quickly adapt to new technological approaches. This, among other factors, is one of the reasons for their nerentabelnosti.

Опис

Ключові слова

міні-підприємства, підприємства харчування, mini enterprise, restaurant management, catering, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Кулініч, В. І. Розвиток міні-підприємств, як структурного підрозділу закладів ресторанного господарства та нового типу підприємств харчування / В. І. Кулініч, Т. В. Іванов, М. А. Макаров // Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25–27 березня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 96–97.