Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено теоретико - правові засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності, обґрунтування методичних підходів визначення збитків для покращення судової практики, порівняння відшкодування збитків при порушенні прав інтелектуальної власності в країнах ЄС з вимогами в Україні, закордонний досвід відшкодування збитків з використанням подвійного розміру ліцензійних відрахувань та збитки від дій патентних тролів.Науково-практичне видання розраховане на науковців, аспірантів, спеціалістів з юридичних та економічних спеціальностей, судових експертів, які пов’язані з дослідженнями у сфері інтелектуальної власності.

Опис

Ключові слова

об’єкти інтелектуальної власності, збитки, методичні підходи, судова практика, intellectual property objects, damages, methodical approaches, court practice

Бібліографічний опис

Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності : науково-практичне видання / за наук. ред. О. Б. Бутнік-Сіверського ; кол. авторів : Г. О Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський, Г. В. Прохоров-Лукін, І. Л. Шульпін. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 94 с.

Зібрання