Підхід до вирішення задачі координації в складних ієрархічних системах зі збільшенням швидкодії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядається підхід до вирішення задачі координації в складних ієрархічних системах зі збільшенням швидкодії. Зокрема розглядається складний технологічний комплекс цукрового заводу. Описані основні особливості вирішення поставленої задачі координації. сахарного завода. The paper considers an approach to solving the problem of coordination in complex hierarchical systems with increased performance. In particular technological complex of sugar factory is considered. The main features of the solution of the coordination problem are described.

Опис

Ключові слова

принципи координації, підсистеми технологічного комплексу, нейронні мережі, функція мети, principles of coordination, subsystem of technological complex, neural network, function purpose, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Шумигай Д.А. Підхід до вирішення задачі координації в складних ієрархічних системах зі збільшенням швидкодії / Д. А. Шумигай // АВТОМАТИКА 2013 : матеріали ХХ Міжнародної конференції з автоматичного управління. – Миколаїв: НУК, вересень 2013. – С. 158.