Wellness tourism

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Wellness tourism is travel for the purpose of promoting health and well-being through physical, psychological, spiritual, or emotional activities. Each trend bears relevance to today’s consumer, focusing upon new wellness designs, programs and service levels in air transit, hotel accommodations and destinations.

Опис

Ключові слова

wellness tourism, promoting health, tourism, оздоровчий туризм, зміцнення здоров'я, туризм, оздоровительный туризм, укрепление здоровья

Бібліографічний опис

Buzmakova, K. Wellness tourism / Kateryna Buzmakova // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 290-291.