Оздоровчі продукти як реалізація нової концепції харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основною проблемою сьогодення як у межах однієї країни, так і планети Земля в цілому є створення, виробництво та використання оздоровчих продуктів. Цей висновок ґрунтується на результатах досліджень нутриціологів, згідно з якими в сучасному суспільстві одне лише традиційне харчування неминуче призводить до тих чи тих виявів харчової недостатності, а отже, хвороб. The main problem today, both within a country and the planet Earth as a whole is the creation, production and use of health products. This conclusion is based on research nutrytsiolohiv under which modern society is one of the traditional food inevitably leads to some of the manifestations of food insufficiency, and therefore disease.

Опис

Ключові слова

оздоровчі продукти, концепція харчування, wellness products, concept of food, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Сімахіна, Галина. Оздоровчі продукти як реалізація нової концепції харчування / Галина Сімахіна // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2014 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2014. – С. 11-12.