Білкові препарати рослинного і тваринного походження у технології м'ясопродуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах дефіциту м’ясної сировини зниження собівартості продукції шляхом використання білкових препаратів є актуальним. Основними білковими препаратами є білки рослинного та тваринного походження. Серед білкових компонентів рослинного походження, що застосовують у виробництві харчових продуктів, найбільшого поширення набули білки сої. Серед тваринних білків використовують білки молока, крові, колагенвмісної сировини та інші. Given the shortage of raw meat production cost reduction through the use of protein drugs is relevant. The main protein preparations are proteins of plant and animal origin. Among the protein components of vegetable origin used in the manufacture of food products, more distribution was received soy proteins. Among animal proteins using milk proteins, blood, collagen and other materials.

Опис

Ключові слова

білкові препарати рослинного походження, білкові препарати тваринного походження, м’ясні продукти, plant origin protein, animal origin protein, meat products, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пасічний, В. М. Білкові препарати рослинного і тваринного походження у технології м'ясопродуктів / В. М. Пасічний, І. М. Страшинський, О. П. Фурсік // Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю заснування факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, 20-21 листопада 2014 р. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 20 - 22.