Інтегративний підхід у формуванні професійних компетентностей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Iнтегративний підхід у викладанні тем, пов’язаних зі змінами клімату, забезпечує можливості для глибокого вивчення матеріалу і вирішення проблем. Співпраця з експертами з природничих наук покращує якість викладання фахівців з іноземної мови. The integrative approach to teaching climate change issues provides opportunities for thorough knowledge acquisition and problem solving. It facilitates the formation of competencies necessary for dealing with global problems. Сollaboration with natural scientists enhances the quality of English faculty’s teaching.

Опис

Ключові слова

кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, навчання англійської мови, екологічна освіта, зміни клімату, міждисциплінарна співпраця, english instruction, ecology education, climate change, interdisciplinary collaboration

Бібліографічний опис

Дужик, Н. С. Інтегративний підхід у формуванні професійних компетентностей / Н. С. Дужик // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної конференції 7 лютого 2023 р., м. Тепліце (Чехія). – Тепліце : ГО «ВАДНД», 2023. – С. 252–257