Спосіб отримання пюре-напівфабрикату з цукрового буряку (Патент на корисну модель № 55076)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання пюре-напівфабрикату з цукрового буряку, який включає інспекцію, миття, очищення, подрібнення сировини, бланшування, протирання. Як сировину використовують цукровий буряк, подрібнення цукрового буряку проводять до розмірів шматочків 5-15 мм, потім проводять змішування отриманих шматочків з розчинами лимонної та аскорбінової кислот та розварювання при температурі 98-100 °С протягом 30-50 хвилин. Мethod for making a puree half-finished product of sugar beet, which includes inspecting, washing, cleaning, shredding raw material, blanching, pulping. Sugar beet is used as a raw material, shredding of the sugar beet is carried out up to sizes of pieces of 5-15 mm, then the pieces obtained are mixed with solutions of citric and ascorbic acids and boiled soft at a temperature of 98-100°C for 30-50 minutes.

Опис

Ключові слова

лимонна кислота, аскорбінова кислота, пюре-напівфабрикат, цукровий буряк, citric acid, ascorbic acid, рuree half-finished product, sugar beet, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 55076 U Україна, A23L 2/02. Спосіб отримання пюре-напівфабрикату з цукрового буряку / Г. М. Бандуренко, Л. М Хомічак, М. Г. Писарєв ; заявник НУХТ. – № u 201004337 ; заявл. 14.04.2010; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23, 2010 р.

Зібрання