Біодеструкція забруднень стічних вод молокопереробних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовані джерела утворення і характеристика стічних вод молокозаводів. Запропоновано біологічне очищення. Для стимуляції процесу застосовують електричний струм. Author examined sources of formation and characteristics of dairy wastewater. A biological treatment. To stimulate the process of applying electric current.

Опис

Ключові слова

молокозаводи, стічні води, біологічне очищення, електричний струм, dairies, wastewater, biological treatment, electric current, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Семенова О. І. Біодеструкція забруднень стічних вод молокопереробних підприємств / О. І. Семенова, Т. Л. Ткаченко, Л. І. Танащук // Нові технології та технічні рішення в харчовій промисловості : сьогодення і перспективи : ІХ -ї міжнар. наук. – техн. конф., Київ, 17–19 жовтня 2005 р. : тези доповідей. - К., 2005. – Ч. 1. - С. 53-54.