Пристрій для поштучного виділення і подачі із стопи плоскоскладених заготовок коробок і їх формування (Патент на винахід № 90184)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для поштучного виділення і подачі із стопи плоскоскладених заготовок коробок і їх формування, що включає магазин для заготовок, механізм для поштучної їх подачі, транспортуючий механізм із захватом для переміщення заготовок і пристрої для її розкривання, виконаний у вигляді двох,розміщених з різних боків магазина, приводних валів, які мають спіральну робочу поверхню із змінним кроком спіралі по довжині валів, вхідний кінець одного з приводних валів виконано глобоїдним і на ньому встановлено додаткову спіральну поверхню, причому вали виконані у вигляді конусів. Device for a piece selection and serve from a foot trivial korobok and their formings that includes a shop forpurveyances mechanism for to on piece their serve transporting mechanism with a capture placed from a purveyance and device for its opening executed as two placed from the different sides of shop of privodnykh billows which have a spiral working surface with the variable step of spiral on length of billows one entrance end of privodnykh billows is executed globoid and on him set .

Опис

Ключові слова

плоскоскладені заготовки, механізм, flat build preparation, mechanism, powers haft, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент № 90184 UA, МПК (2009) В65В 43/00 Пристрій для поштучного виділення і подачі із стопи плоско складених заготовок коробок і їх вормування / Гавва О. О., Волчко А. І., Гавва О. М., Волчко А. А, Юхно М. І., заявник Національний університет харчових технологій. – № а 2008 07098 ; заявл. 21.05.2008 ; опубл. 12.04.2010 , Бюл. № 7, 2010 р.

Зібрання