Foreign language learning: role of multimedia technologies for students’ motivation

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Швидка інтеграція України у світовий та європейський простір створює необхідність певних змін у сфері освіти, і особливо в галузі навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Під час засвоєння іноземної мови перед студентами виникає ряд проблем, однією з яких є відсутність мотивації при вивченні мови. Мотивація відіграє важливу роль у процесі вивчення мови. Быстрая интеграция Украины в мировое и европейское пространство создает потребность в определенных изменениях в сфере образования, особенно в области преподавания иностранных языков в высших учебных заведениях. При освоении иностранного языка у студентов возникает ряд проблем, одна из которых - отсутствие мотивации в изучении языка. Мотивация играет важную роль в процессе изучения языка. The rapid integration of Ukraine into the world and European space creates the need for certain changes in the field of education, and especially in the field of teaching foreign languages at higher educational institutions. When mastering a foreign language students have a number of problems, one of which is a lack of motivation in language learning. Motivation plays a significant role in the process of learning a language.

Опис

Ключові слова

мотивація, мотив, іноземна мова, мультимедійні технології, мотивация, иностранный язык, мультимедийные технологий, motivation, motive, foreign language, multimedia technologies, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Nikitenko, O. Foreign language learning: role of multimedia technologies for students’ motivation / O. Nikitenko // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2018 р. [Електронний ресурс]. - К. : НУХТ, 2018. – С. 46.