Дослідницька діяльність О. І. Білецького

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дана робота базується на здобутках літературознавчої науки початку XIX століття, на працях вітчизняних учених, зв’язку з описовим, порівняльно-історичним методами дослідження літератури. This work is based on the achievements of literary scholarship beginning of the XIX century, the works of local scientists, due to the descriptive, comparative and historical research methods literature.

Опис

Ключові слова

О. І. Білецький, літературна сфера, дослідницька діяльність, O. I. Beletsky, literary sphere, research activity of, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Власенко, л. Дослідницька діяльність О. І. Білецького / Людмила Власенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 38-39.