Проектування деталей та вузлів машин за допомогою autodesk inventor 2012

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Система Autodesk Inventor 2012, яка заснована на технології цифрових прототипів, дає змогу покращити та оптимізувати роботу з проектування деталей та вузлів, дозволяє ефективно обмінюватися проектною інформацією між інженерним персоналом, що допомагає скорочувати кількість помилок при проектуванні та прискорювати виробництво у порівняні з традиційними засобами та методами проектування. System Autodesk Inventor 2012, which is based on the technology of digital prototypes, allows to improve and optimize the design of parts and assemblies, can effectively share information between design engineering staff to help reduce the number of errors in the design and production speed compared to traditional means and methods design.

Опис

Ключові слова

autodesk inventor 2012, проектування деталей, проектування вузлів машин, designing of machines, design details, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Кунчій, В. Проектування деталей та вузлів машин за допомогою autodesk inventor 2012 / Віктор Кунчій, Андрій Коцюбанський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 233-234.