Побудова графіків залежності діаметру та максимального прогину балки від навантажень засобами пакету MathCAD

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі розглянуто побудова графіків залежності діаметру та максимального прогину балки від навантажень засобами пакету MathCAD. В работе рассмотрены построение графиков зависимости диаметра и максимального прогиба балки от нагрузок средствами пакета MathCAD. In work the construction of graphs of the dependence of the diameter and maximum deflection of the beam on the loads by means of the package MathCAD is considered.

Опис

Ключові слова

епюра поперечного навантаження, інженерні розрахунки, пакет MathCAD, transverse load diagram, engineering calculations, MathCAD package, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Сєдих, О. Л. Побудова графіків залежності діаметру та максимального прогину балки від навантажень засобами пакету MathCAD / О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук, Д. А. Черненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 173.