Сучасні підходи до організації ефективної роботи менеджера

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

менеджери, managers, кафедра економіки праці та менеджменту, ефективність, efficiency

Бібліографічний опис

Болотіна, І. М. Сучасні підходи до організації ефективної роботи менеджера / І. М. Болотіна // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 травня 2015 р. : тези доп. – К.: НУХТ, 2015. – С. 85-86.